ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ | ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΕΠΕΙΑ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Το αρχιτεκτονικό γραφείο CK architecture studio αναλαμβάνει υπηρεσίες που αφορούν σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Ασχολείτε με αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής, έκδοση οικοδομικών αδειών, ανακαινίσεις – διακοσμήσεις, διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων, φωτορεαλιστικές απεικονίσεις. Αναλαμβάνει επίσης τόσο την επίβλεψη του έργου αλλά και την εξολοκλήρου κατασκευή του.

Επίσης, προσφέρουμε επιπλέον υπηρεσίες όπως έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, βεβαιώσεις μηχανικού, έκδοση Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κατά Κ.Εν.Α.Κ. και ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ΄οίκον.

Το γραφείο συνεργάζεται με έμπειρους συνεργάτες, διαφόρων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έργου καθώς επίσης διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με έμπειρες τεχνικές εταιρίες και δοκιμασμένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων, με σκοπό την ασφαλή μετάβαση από το σχεδιασμό στην υλοποίηση και την κατασκευαστική αρτιότητα του τελικού έργου.

Μοντέρνα σχεδίαση / σωστός σχεδιασμός / ασφαλής κατασκευή

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Προτότυπες προτάσεις, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας βάσει των αρχων του βιοκλιματισκού σχεδιασμόυ με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας γρήγορα και υπεύθυνα, σε πλήρη συνεργασία με τον πελάτη.

Μελέτη Εφαρμογής

Λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια, επιμετρήσεις, χρονοδιαγράμματα και οικονομικός προυπολογισμός για την αρτιότερη εκτέλεση του έργου

Επίβλεψη Έργου

Υπευθυνότητα και συνέπεια για τη σωστή εφαρμογή των μελετών με ασφάλεια, τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και του προυπολογισμού

Κατασκευή Έργου

Άριστη ποιότητα, γρήγορη, ασφαλής και οικονομική υλοποίηση του έργου σε συνεργασία με έμπειρες τεχνικές εταιρίες και εξειδικευμένα συνεργεία

Ανακαινίσεις – Διακοσμήσεις Κατοικιών και Επαγγελματικών Χώρων

Πρωτότυπες ιδέες, πρακτικές λύσεις για ένα χώρο λειτουργικό υψηλής αισθητικής,

Διαμορφώσεις Εξωτερικών Χώρων

Ξεχωριστές προτάσεις για τον εξοπλισμό, τη φύτευση και τη διακόσμηση του εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με αρχιτέκτονα τοπίου

Φωτορεαλιστικές Απεικονίσεις

Τρισδιάστατα φωτορεαλιστικά σχέδια για την καλύτερη αντίληψη του χώρου και την επιλογή της βέλτιστης αρχιτεκτονικής πρότασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η μελετημένη διαδικασία παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα

1. ΑΝΑΛΥΣΗ

2. ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ

3. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

4. ΜΕΛΕΤΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έκδοση Αδειών Λειτουργιάς Καταστημάτων

Σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων και σχεδιών για την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων και την άμεση αδειοδότηση καταστημάτων.

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τακτοποίηση – νομιμοποίση αυθαιρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Έκδοση Βεβαιώσεων Μηχανικού

Απαραίτητο πλέον έγγραφο που συνοδεύει το ακίνητο για οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη, βεβαίωση περί μη αυθαιρεσίας ή νομιμότητας

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Αποτελεί την ενεργειακή ταυτότητα του ακινήτου, απαραίτητο για για κάθε Συμβολαιογραφική πράξη μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κτηρίων > 50 τ.μ.

Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίου

Προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμισης ενέργειας, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.)

Ένταξη στο Πρόγραμμα ‘Εξοικονομώ κατ΄ οίκον’

Αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου την διαδικασία ένταξης ακινήτων στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης

Πρωτότυπες προτάσεις με έμφαση στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες